Připojení ke stávce

 

 Vážení rodiče,

     oznamujeme vám, že se naše škola v pondělí 27. 11. 2023 připojí k celodenní stávce vyhlášené školskými odbory  ČMOS pracovníků ve školství. Budova zůstane tento den uzavřena. Není v našich silách zajistit provoz školy.

    Jsem si vědoma toho, že mnohým z vás tato skutečnost přinese nepříjemnosti, ale respektuji postoj učitelů a zaměstnanců školy.

     Důvody, které nás ke stávce vedou:

  • Nedostatek finančních prostředků ve školách, který by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaný výuce
  • Omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější
  • Zvyšování počtu žáků ve třídách
  • Omezování volitelných předmětů
  • Možná likvidace malotřídních škol
  • Snížení finančních prostředků na asistenty pedagogů, které by mohlo ohrozit společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Omezení pořizování učebnic a učebních pomůcek
  • Škrty v rozpočtu nepedagogických pracovníků – bez nich by bylo velmi složité zajistit provoz škol

     Z výše uvedených důvodů plyne, že důvodem stávky nejsou platy učitelů, ale jedná se o celkové snižování výdajů na vzdělávání.

    Vážení rodiče, věřte, že si nebereme vaše děti jako rukojmí. Reagujeme na postoj vlády, která není schopna najít politickou vůli realizovat vzdělávání jako svoji prioritu. Chtěli bychom vás požádat o pochopení.

                                                           Mgr. et Mgr. Martina Havelková

                                                                       ředitelka školy

Jablonec nad Nisou, 21. 11. 2023

Úplné sdělení: zde