Školní družina – čarodějnice

V úterý 30. 4. vylétli čarodějové a čarodějnice na naší zahradu, aby si připomněli starý lidový zvyk – pálení čarodějnic neboli „Filipojakubskou noc“ a získali letecký průkaz, který potřebuje každá čarodějnice a čaroděj. A tak se na zahradě čarovalo vyrobenými kouzelnými hůlkami, vařilo, létalo na koštěti, strašilo, běhalo a skákalo. Všichni zkoušku úspěšně zvládli a mohou létat dalších sto let.