Školní družina – ochutnávky z krajů

V celoročním projektu jsme tentokrát zavítali do Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Poznáváme hory, řeky, starobylá města, technické divy, hrady a zámky… Děti si připravily výstavku regionálních výrobků – Olma, Opavia, Kofola … Nejlepší odpoledne bylo ochutnávání – sušenky Opavia, „Štramberské uši“, děti si připravily mléčný banánový koktejl, ochutnaly Olomoucké syrečky z Loštic. Den vody 22. 4. jsme oslavili minerální vodou Ondrášovka, která vyvěrá u osady Ondrášov a také Kofolou z Krnova.