Úřední hodiny o prázdninách:

Pondělky 10. 7., 24. 7. a 31. 7.,
středy 12. 7., 26. 7.
vždy 8 – 12 a 13 – 15 h
28. 8. – 1. 9. běžný provoz