Vánoční zpívání

Vánoční zpívání na Mozartovce
čtvrtek 14. 12. 2023

Pravidelné setkání žáků, učitelů a rodičů v předvánočním čase proběhlo v prostorách školních jídelen a vestibulu. Tradiční vánoční fanfáry a koledy na schodech jídelny v režii pana Halamy toto setkání zahájily. Pět výtvarných dílen, prodej nádherných výrobků v podání školní družiny, vánočky a dva druhy perníčků spolu se svařákem – to byla nabídka pro všechny účastníky.
Než se děti dostaly k vánočním výrobkům, zazpívali žáci 5. A několik vánočních koled. Celá řada rodičů, ale i babiček a dědečků byla pyšná na své ratolesti, které si pro ně ve spolupráci s učiteli a vychovatelkami ŠD připravili zajímavý program.
V rámci dvouhodinového vánočního setkání se v jídelnách objevili i bývalí žáci školy, kteří se svými učiteli vzpomínali, co vše prožívali na Mozartovce. I na tom bylo vidět, co pro řadu dětí naše škola znamená a znamenala.
„Letos to bylo zase jiné a moc se vám to povedlo“ – hodnocení dvou odcházejících rodin s dětmi, které si odnášely celou hromádku výrobků a krásných vánočních dárků.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem vyučujícím, vychovatelkám školní družiny, pomocníkům z řad dětí a sponzorům: panu Radku Skrúcanému, rodině Ládi Žáka a rodině Míši Nigrini.

Vedení ZŠ Mozartova