Veřejná sbírka

Vážení rodiče a přátelé školy, 
v září 2024 bude naše škola slavit výročí 45 let od jejího založení.  Ačkoliv se škola stále modernizuje a přicházejí noví učitelé, nezapomínáme ani na ty, kteří stáli v jejích začátcích nebo na ty, kteří jí věnovali celý svůj profesní život. Škola ve svém archivu disponuje fotkami učitelských sborů právě od roku 1979. Paní učitelka Jana Lejsková s pomocí dalších byla tak laskavá a fotoarchiv uspořádala. Rádi bychom ho u příležitosti výročí vydali jako almanach obrazových vzpomínek, který bychom potom za symbolickou cenu prodávali při zářijových oslavách. Škola však nemá finančními prostředky, které by na tento projekt mohla použít. Proto se obracíme na veřejnost s prosbou o podporu naší sbírky „Ročenka k výročí školy“.  Kalkulovaná cena na tisk 200 ks je 35 tis. Kč. 
Podaří-li se nám tuto částku ve veřejné sbírce vybrat, zisk z prodeje ročenek škola využije na pořízení volnočasových aktivit pro žáky naší školy.
Odkaz na sbírku najdete zde: Ročenka k výročí založení školy | Donio
 
 
Děkujeme každému dárci, který do sbírky přispěje!
zaměstnanci školy