Závěrečná hra v ŠD

Celoroční projekt „Zdravé Česko“ byl zakončen.  Čtrnáct krajů – čtrnáct stanovišť s úkoly pro daný kraj. Děti sbíraly hroznové víno na jižní Moravě, těžily uhlí v Ostravě, střílely ve Vysočina Aréně, stěhovaly kostel, určovaly ryby vylovené v Rožmberku, navštívily Floru Olomouc, běžely Velkou pardubickou, lovily boty z Baťova kanálu, … Za splněné úkoly děti získaly diplom a sladkou odměnu.

Děkujeme za spolupráci dětem ze školního parlamentu.