Zeměpisná olympiáda

1. 3. 2023 – okresní kolo:

8. ročník
8. místo – Ladislav Hedbávný

7. ročník
10. místo – Tereza Novotná
12. místo – Lukáš Jindra

6. ročník
6. místo – Tereza Šváchová
15. místo – Eliška Plecitá